herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 11 listopada b.r. uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą pierwszych osadników przybyłych po wojnie do miejscowości Pacholęta w gminie Widuchowa. Uroczystość poprzedziła Msza św. w  kościele filialnym w Pacholętach, w której uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych z gospodarzem Gminy- Panią Wójt Anną Kusy-Kłos oraz zaproszeni goście. W czasie Mszy św. swoje poczty sztandarowe wystawiły jednostki OSP z Widuchowej, Ognicy i Krzywina, Szkoła Podstawowa w Widuchowej, Związek Sybiraków i Liga Obrony Kraju z Gryfina. Uroczystości uświetnił udział orkiestry dętej Zespołu Elektrowni Dolna Odra, chóru Cantate Deo z Bań oraz zespołu ludowego Macierzanka z Pacholąt. Pamiątkową tablicę ufundowało Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

W świetlicy wiejskiej podczas spotkania z okazji Narodowego Święta Niepodlegości okolicznościową inscenizację połączoną ze śpiewaniem pieśni patriotycznych przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej z Krzywina. Z koncertem wystąpiła orkiestra dęta oraz ludowe zespoły Macierzanka i Borzymianka.

Wpisany przez: Andrzej Stachura