herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na dzień 13 listopada 2017 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące kontroli Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju nie odbędzie się.

Informacja o nowym terminie posiedzenia Komisji zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

 

Wpisany przez: Mariusz Gralak