herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 16 października 2017 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

Tematyka kontroli:
Kontrola działalności Wójta w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki mieniem w latach 2015 – 2016.

Wpisany przez: Andrzej Stachura