herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W czwartek, 21 września 2017 r. w sali OSP Widuchowa odbyła się uroczystość 50- lecia pożycia małżeńskiego. "Złote Gody" obchodziło osiem par: Aneta i Andrzej Węglarzowie, Łucja i Henryk Urbankowie, Wanda i Karol Beczerowie, Irena i Henryk Jeżynowie, Janina i Bronisław Mazurkowie, Leokadia i Władysław Kuchniakowie, Lucyna i Józef Sroka, Elżbieta i Jerzy Kowalscy.

Jubilaci zostali odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a aktu dekoracji dokonała Wójt Gminy Widuchowa Pani Anna Kusy-Kłos.

Pani Wójt pogratulowała Jubilatom pięknego Jubileuszu, życząc jednocześnie kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnym poszanowaniu. Małżeńskie pary otrzymały listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Spotkanie uświetnił występ zespołu folklorystycznego „Niezabudki” pod opieką Pani Jolanty Berowskiej. Szanownym Jubilatom gratulujemy pięknego Jubileuszu małżeństwa, życzymy zdrowia, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.

Wpisany przez: Andrzej Stachura