herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1529) poniżej znajdują się materiały informacyjne dotyczące oferty mieszkaniowej.

= = = Materiały w formacie .pdf  do pobrania = = =

 

Ponadto informujemy, że materiały w wersjach elektronicznych można również pobrać z następujących źródeł:
- http://mib.gov.pl/2-kzn.htm
- https://www.facebook.com/KZNGOVPL/
- https://www.flickr.com/photos/kzn_gov_pl/
- https://twitter.com/kzn_gov_pl

Wpisany przez: Mariusz Gralak