herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 05 października 2017 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące kontroli Referatu Finansowego.

Tematyka kontroli:
Kontrola delegacji służbowych w latach 2015-2016 oraz analiza wykorzystania samochodu służbowego w latach 2015 – 2016.

Wpisany przez: Mariusz Gralak