herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Uprzejmie informujemy, że Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie ogłasza nabór na stanowiska:
1. Główny Księgowy Związku – 1 etat
2. Kierownik Referatu do spraw gospodarki odpadami, wymiaru i decyzji – 1 etat
3. Podinspektora do spraw księgowości i podatków – 1 etat
4. Podinspektora do spraw wymiaru i decyzji – 1 etat

Termin składania dokumentów mija 29 września 2017 r.

= = = Treści ogłoszeń do pobrania w poniższych linkach = = =
Główny Księgowy
Kierownik Referatu do spraw gospodarki odpadami, wymiaru i decyzji
Podinspektor do spraw księgowości i podatków
Podinspektor do spraw wymiaru i decyzji

Wpisany przez: Mariusz Gralak