herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn.: „Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych”.
Adresatami projektu są dzieci i młodzież w różnym stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu gryfińskiego oraz ich rodzice.
Liczba miejsc jest ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia organizowane w ramach projektu:
1.hipoterapia
2.zajęcia rehabilitacyjne sportowe – ogólnorozwojowe
3.zajęcia logopedyczne
4.zajęcia terapeutyczne - uspołeczniające

Zajęcia będą odbywały się w Gryfinie i Starym Czarnowie (hipoterapia) oraz w Moryniu i Maciejowicach (hipoterapia). Realizator projektu nie zapewnia transportu oraz nie pokrywa kosztów transportu.

Zgłoszenia do projektu prosimy kierować na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST
74-105 Nowe Czarnowo 66

Termin składania zgłoszeń 18.07.2017 r. do 24.07.2017 r.

= = = Karta zgłoszenia do pobrania = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak