herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W związku z pojawiającymi się sygnałami o próbach wyłudzenia od rolników, przez osoby podszywające się pod pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, środków pieniężnych pod pozorem ściągnięcia zaległości w spłacie należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, informujemy, że pracownicy KRUS Oddział Regionalny w Koszalinie i podległych mu Placówek Terenowych nie pobierają od rolników jakichkolwiek opłat.

Nigdy też nie oczekują podawania wrażliwych danych osobowych.
Ponadto przypominam, iż pracownicy wizytujący gospodarstwo rolne i domowe powinni okazać ważną legitymację służbową.
Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika KRUS-u i próbująca pobrać od Państwa pieniądze na poczet składek, należy sprawę niezwłocznie przekazać organom ścigania.

= = = Pełna treść komunikatu do pobrania = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak