herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu wczorajszym tj. 30 maja w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy-Kłos podpisała dwie umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie planowanych przedsięwzięć. W imieniu województwa umowy podpisał Wicemarszałek Jarosław Rzepa i członek zarządu Ryszard Mićko.

Środki finansowe trafią do Gminy Widuchowa na:
1. „Przebudowa drogi przez m. Marwice o dł. 1,0 km”
Przewidywany koszt realizacji zadania to 445 745,48 zł, z czego dofinansowanie 62 850,35 zł.

2. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie”
Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania to 615 033,34 zł,  z czego dofinansowanie 318 167,00 zł.

Wpisany przez: Mariusz Gralak