herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił dla przedsiębiorców konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

Działanie ma na celu wsparcie projektów inwestycyjnych zwiększających potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowanych na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają inicjatywy przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.
Na terenie powiatu gryfińskiego w obszarze podstawowym znajdują się gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa. Do obszaru przejściowego należy gmina Banie.

Nabór wniosków trwa od 2 listopada 2015 r. do 1 lutego 2016 r. Rozstrzygnięcie: czerwiec 2016 r.

Wnioskodawcami w ramach Działania 1.6 mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP tj. mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 42 000 000,00 zł

Dodatkowe informacje na temat warunków konkursu można uzyskać: telefonicznie pod numerem 91 44 11 100, drogą elektroniczną: wwrpo@wzp.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.wzp.pl