herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Od 20 maja 2017 r. podczas rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej możliwe będzie jednoczesne zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zmienić dane albo wyrejestrować się z ubezpieczeń w ZUS.

 

Dokumenty do ZUS - można też złożyć później.
Jeśli dokumenty te nie zostaną dołączone do wniosku CEIDG-1, przedsiębiorca powinien przekazać je do ZUS samodzielnie w ciągu 7 dni od dnia:
- rozpoczęcia prowadzenia działalności,
- powstania zmiany w danych,
- zaprzestania działalności gospodarczej.

= = = Ulotka informacyjna do pobrania = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak