herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 23 maja 2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
Kwartalna analiza stanu finansowego oraz przedsięwzięć realizowanych przez ZGDO.

Wpisany przez: Mariusz Gralak