herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 19 maja 2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące kontroli Referatu Finansowego.

Tematyka kontroli:
1. Kontrola wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2016.
2. Sporządzenie wniosków pokontrolnych do kontroli wydatków na obsługę Rady Gminy w latach 2013-2016 oraz kontroli wysokości umorzeń  podatkowych w roku 2016.

Wpisany przez: Mariusz Gralak