herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zespół Szkół w Widuchowej zaprasza 2 czerwca na jubileuszową piętnastą edycję Konkursu Piosenki Dziecięcej ZUZIA 2017. Konkurs przeznaczony jest dla młodych wokalistów ze szkół podstawowych. Podzieleni będą na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i IV-VI. Uczestnicy kwalifikują się poprzez przesłanie karty zgłoszenia do 28 maja. W każdej z kategorii Organizator zapewnia nagrody finansowe: I ms. - 300 zł, II ms. 200 zł, III ms. 100 zł oraz pamiątkowe statuetki. ZUZIA objęta jest honorowym patronatem Wójta Gminy Widuchowa Anny Kusy-Kłos.

 

= = = Karta zgłoszenia = = =
= = = Regulamin do pobrania = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak