herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż termin na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017 mija 15 maja 2017r. Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w roku 2017.

Wniosek o przyznanie płatności może być złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków tj. do dnia 9 czerwca 2017r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017r. stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty. Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do 31 maja 2017r. Wnioski złożone do ARiMR po 9 czerwca 2017r. nie będą rozpatrywane. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego), złożyć elektronicznie poprzez stronę www.arimr.gov.pl lub złożyć osobiście w Biurze Powiatu Gryfińskiego z siedzibą w Baniach.

Wnioski będą przyjmowane w Biurze Powiatowym ARiMR w Baniach:
- w dniach 8-12 maja 2017r. w godzinach 6.00 – 20.00
- dnia 13 maja 2017r. (sobota) w godzinach 8.00 – 20.00
- dnia 15 maja 2017r. (poniedziałek) w godzinach 6.00 – 24.00

Wpisany przez: Mariusz Gralak