herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 367/2017 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 11 kwietnia 2017 r. informuje się, iż dzień 02 maja 2017 r. (wtorek) jest w Urzędzie Gminy Widuchowa dniem wolnym od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.)

Wpisany przez: Mariusz Gralak