herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zarząd Powiatu Gryfińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r.

= = = Pełna treść ogłoszenia do pobrana = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak