herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 23 marca 2017 r. sześcioro uczniów z terenu Gminy Widuchowa wzięło udział w zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gryfinie oraz Gryfińskim Domem Kultury 40. eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Grupę szkół podstawowych reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzywinie: Aleksandra Lis, Daria Kowalska i Krzysztof Nalborski natomiast grupę gimnazjalną uczniowie Zespołu Szkół w Widuchowej: Dominika Zwierzchowska, Mateusz Kaberow i Mateusz Dąbrowski. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Dominika Zwierzchowska zajęła pierwsze miejsce w grupie gimnazjów i tym samym zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 23 kwietnia w Połczynie Zdrój.

Uroczystego otwarcia eliminacji dokonał mł. bryg. Andrzej Prokopski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnwj w Gryfinie.

Startujący w rozgrywkach uczniowie zmagali się z pytaniami z zakresu profilaktyki pożarowej, znajomości sprzętu pożarniczego, udzielania pierwszej pomocy oraz z historii pożarnictwa. Uczniowie wykazali się dużym zasobem wiedzy, co szczególnie było widać podczas udzielania odpowiedzi ustnych. Oceny poziomu przygotowania uczniów do turnieju dokonało jury, w składzie: mł. bryg. Sławomir Michalski, Karina Tyła, st. kpt. Krzysztof Bluj, asp. Adam Tomczyk i dh Andrzej Szczepaniak.

Eliminacje zostały przeprowadzone dwuetapowo: test składający się z 40 pytań, a następnie etap odpowiedzi ustnych do którego zakwalifikowali się najlepsi uczestnicy wyłonieni po części pisemnej.

Po podsumowaniu punktów wyłoniono laureatów OTWP na szczeblu powiatu gryfińskiego, którymi zostali:

GRUPA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
1. Martyna Żylewicz ze Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdrój 15 puktów
2. Bartosz Karbowski ze Szkoły Podstawowej w Lubanowie 10 punktów.
3. Wojciech Jakubowicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie 9 punktów.
4. Anna Białko ze Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdrój 9 punktów.
5. Nel Brzeskot ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie 8 punktów.

GRUPA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH:
1. Dominika Zwierzchowska z Zespołu Szkół w Widuchowej 17 punktów.
2. Radosław Pietrzak z Gimnazjum w Góralicach 16 punktów.
3. Ewa Jabłońska z Gimnazjum w Chojnie 13 punktów.
4. Sandra Czerniukiewicz z Zespołu Szkół w Baniach 11 punktów.
5. Oliwia Kurnik z Gimnazjum w Cedyni 7 punktów.
6. Jakub Dziewiątka z Gimnazjum w Cedyni 7 punktów.

GRUPA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:
1. Barbara Lachowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 17 punktów.
2. Paulina Kwok z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 15 punktów.
3. Jan Krech z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 14 punktów.
4. Ewelina Strychacz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 11 punktów.
5. Katarzyna Kowalczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 11 punktów.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych w poszczególnych kategoriach zostali zakwalifikowani do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w dniu 23 kwietnia 2017 r. w miejscowości Połczyn Zdrój. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wpisany przez: Mariusz Gralak