herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W Gminnym Przedszkolu w Widuchowej w poniedziałek 13 marca odbył się konkurs recytatorski „Symbole Widuchowej”. Celem konkursu było dostarczenie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna tworzenia utworów literackich, prezentacja umiejętności artystycznych oraz popularyzacja symboli miejscowości Widuchowa wśród dzieci i rodziców.

Do konkursu przystąpiło 7 przedszkolaków w trzech kategoriach wiekowych: trzylatki, czterolatki, pięciolatki. Jury oceniało występy przedszkolaków oraz w wybranych utworach także rodziców. Podczas oceny wzięli pod uwagę dobór repertuaru, interpretacje zadania utworu, znajomość tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. Wybór laureatów był trudny, gdyż wszystkie prezentacje były na wysokim poziomie.
W grupie pięciolatków zwyciężyła Alicja Kloczkowska występująca z mamą Pauliną. W grupie czterolatków Kornelia Wicher, a w trzylatkach Emilia Łowicka. Nagrodzono wszystkich uczestników konkursu.

Gratuluję wszystkim uczestnikom!

Anna Sojka-Durejko

Wpisany przez: Mariusz Gralak