herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza
W maju i czerwcu b.r. mieszkańcy gminy Widuchowa uczestniczyli w projekcie pn. "Historia w sercu ukryta" dzięki umowie partnerskiej, podpisanej w imieniu Gminy Widuchowa przez Panią Wójt Annę Kusy-Kłos. Organizatorem Projektu jest  Spółdzielnia Socjalna Pod Kasztanami z Rzepnowa, pomysłodawcą prof. B. Matławski, a partnerami gminy Pyrzyce, Gryfino, Banie i Widuchowa. Projekt sfinansowany został w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z naszej gminy w projekcie udział wzięli: zespół ludowy "Macierzanka" z Pacholąt oraz  byli kresowiacy- Maria Burchot, Jerzy Wójtowicz i Jan Stanisławczyk, którzy wystąpili w filmie dzieląc się wspomnieniami z pierwszych powojennych lat na ziemiach odzyskanych.

W ramach Projektu zrealizowano:

  • Debatę publiczną „Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Województwa Zachodniopomorskiego" w Gryfinie,
  • Koncert ludowych zespołów ludowych z powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego oraz konkurs kulinarny w Rzepnowie,
  • Film prezentujący wspomnienia dawnych mieszkańców kresów wschodnich, którzy przybyli po wojnie na ziemię pyrzcką i gryfińką i tutaj się osiedlili.

    RELACJA W TVP SZCZECIN

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura