herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 30 maja 2016 r. w Gryfinie w siedzibie Starostwa Powiatowego Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy-Kłos i Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa  podpisali umowę na realizację zadania Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo-jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej. Widuchowa jest jedną z trzech gmin naszego powiatu, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dofinansowanie ze środków PROW uzyskała jeszcze jedna inwestycja drogowa w naszej gminie- umowę na przebudowę drogi powiatowej Kłodowo – Trzcińsko–Zdrój – Warnice podpisał Starosta Wojciech Konarski.

Wniosek złożony przez Gminę Widuchowa na I Etap inwestycji- Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie uzyskał 12 punktów  i znalazł się na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do współfinansowania operacji dla typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach  poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi" objętych  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to 1873430,35 zł, z czego wysokość dofinansowania stanowi kwotę 1 071 389,00  zł.

Starostwo powiatowe zrealizuje zadnie  obejmujące odcinek drogi powiatowej Kłodowo-Żelechowo. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1.030.790,70 zł, a dofinansowanie z PROW to kwota 655.891 zł.


fot. Gazeta Gryfińska

Wpisany przez: Andrzej Stachura