herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Tuż przed Świętem Wszystkich Świętych zakończył się remont drogi na cmentarz w Lubiczu. W ramach zadania poszerzoną jezdnię utwardzono kostką oraz wybudowano nowy parking. Wymieniono ogrodzenie od remontowanej strony oraz zamontowano nową bramę wjazdową. Zmieniono także położenie głównego wejścia na cmentarz. Obecnie mieści się ono centralnie, a wjazd został utwardzony kostką. Zostały jeszcze do wykonania pomniejsze roboty wykończeniowe, które zostaną zakończone w najbliższych dniach. Jesteśmy przekonani, że zrealizowana inwestycja spełniła oczekiwania mieszkańców.

Wpisany przez: Mariusz Gralak