herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 03 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
Realizacja zadań gminy związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, zapoznanie się ze stanem technicznym infrastruktury stacji uzdatniania wody oraz z inwestycjami zrealizowanymi w roku 2022.

Wpisany przez: Mariusz Gralak