herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 25 maja 2023 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy  Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Finansów i Gospodarki oraz  Komisji Samorządu i Oświaty.

Tematyka:
Opiniowanie projektów uchwał na L Sesję Rady Gminy Widuchowa.

Wpisany przez: Andrzej Stachura