herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

10 maja 2023 r. w siedzibie Nadleśnictwa Chojna został podpisany list intencyjny dotyczący modernizacji odcinka drogi powiatowej ze środków Funduszu Leśnego. Do modernizacji wskazano odcinek o długości 2,4 km od Polesin do przejazdu kolejowego. Sygnatariuszami listu byli: Wojciech Konarski - Starosta Gryfiński, Henryk Kaczmar - Członek Zarządu Powiatu Gryfińskiego, Paweł Wróbel - Wójt Gminy Widuchowa oraz Sylwan Barcz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojna.

Gościem wydarzenia był także Pan Dariusz Matecki - kierownik Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Regionalnym RDLP w Szczecinie.
List intencyjny stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie, który złożony zostanie do 25 maja. W czerwcu ukaże się lista zadań dofinansowanych. Liczymy, że odcinek "polesiński" się na niej znajdzie

Wpisany przez: Mariusz Gralak