herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza
W dniu 23 marca 2023 r. podczas sesji Rady Gminy Widuchowa Paweł Wróbel - Wójt Gminy Widuchowa złożył życzenia oraz podziękowania za działalność sołtysów w lokalnych społecznościach. Następnie wraz ze swoim zastępcą Andrzejem Stachurą pogratulowali sołtysom oraz wręczyli upominki okolicznościowe. Dołączamy się do życzeń i dziękujemy naszym sołtysom za ich pracę na rzecz naszych małych ojczyzn.

Wpisany przez: Mariusz Gralak