herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy o kontynuacji cyklu kontroli posiadania zbiorników bezodpływowych/oczyszczalni przydomowych oraz kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów na terenie Gminy Widuchowa.
Prosimy o umożliwienie dokonania oględzin. W trakcie kontroli będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna kontrolowanych urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych i bioodpadów. Miejscowościami podlegającymi kontroli będą Rynica i Polesiny.
Kontrole przeprowadzone zostaną w okresie od 20.03.2023 r. do 24.03.2023 r.
 

Wpisany przez: Mariusz Gralak