herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza
Naszym drogim Sołtyskom i Sołtysom pragniemy przekazać wyrazy uznania i szacunku za pracę na rzecz lokalnych wspólnot. Dzień Sołtysa to najlepszy moment, by zaakcentować, że to właśnie Państwo jesteście najbliżej mieszkańców i najlepiej znacie ich sprawy. Staracie się rozwiązywać ich problemy, ale także mobilizować do działania. To dzięki Państwa aktywności, poświęceniu i umiejętności integrowania lokalnej społeczności podejmowane są i skutecznie realizowane liczne działania oraz inicjatywy, które poprawiają jakość życia mieszkańców.
Z okazji tego wyjątkowego dnia życzę Państwu wielu sukcesów w realizacji planów i zamierzeń, niech Państwa pełna oddania praca będzie źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Życzę również dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Paweł Wróbel
Wójt Gminy Widuchowa

Wpisany przez: Mariusz Gralak