herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa informuje o terminach spotkań, których celem będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa:
1. w dniu 13 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Krzywinie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Krzywin;
2. w dniu 14 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak