herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy a jednocześnie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej pomysłów na ewentualne projekty zintegrowane w ramach opracowywanej Strategii Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego.
Zebrane informacje pozwolą na pełniejsze poznanie potrzeb mieszkańców, a co z tym idzie - efektywniejsze planowanie działań samorządu.

Czynny udział mieszkańców w życiu lokalnej społeczności a tym samym ich zdanie na temat jej funkcjonowania, problemów, potrzeb a także proponowanych rozwiązań jest niezwykle ważne i dostarcza cennej wiedzy, która z kolei posłuży nam do stworzenia rzetelnego dokumentu, który stanowić będzie narzędzie do pracy na kolejne lata.

Ankieta dostępna pod linkiem:
https://forms.office.com/e/zB379MYtzh 

Ankietę można wypełniać do 15 lutego 2023 r.

Wpisany przez: Mariusz Gralak