herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Twój Parasol to aplikacja mobilna, która ma pomóc ofiarom przemocy domowej. „TWÓJ PARASOL” – to darmowa aplikacja mobilna, dzięki której osoby doświadczające przemocy mogą uzyskać pomoc i wsparcie.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij w link - TWÓJ PARASOL

Wpisany przez: Mariusz Gralak