herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

10 stycznia 2023 r. o godzinie 12.00 na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej odbyło się uroczyste przekazanie przedstawicielom jednostek OSP Krzywin i OSP Widuchowa działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym łącznie dwunastu kompletów ubrań specjalnych 3-częściwych - po 6 kompletów dla każdej z jednostek zakupionych przez gminę w ramach realizacji dwóch projektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Łączna wartość realizowanych projektów to 42 804,00 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości – 40 000,00 zł.

Każda forma wsparcia strażaków jest niezwykle cenna. Nowe umundurowanie zwiększy komfort pracy ratowników oraz jeszcze lepiej zabezpieczy ich podczas podejmowanych interwencji.

W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli:
Wicewojewoda Zachodniopomorski - Mateusz Wagemann, Wójt Gminy Widuchowa – Paweł Wróbel, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - Andrzej Szelążek, Przewodniczący Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim i Radny Miasta Szczecina - Dariusz Matecki, Pełnomocnik koła powiatowego Solidarnej Polski w powiecie gryfińskim i Zastępca Burmistrza Gryfina – Paweł Nikitiński, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie - st. bryg. Piotr Juzyszyn, Wiceprezes Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie – dh Paweł Trzaskoś, Komendant Gminny ZOSP RP w Widuchowej – dh Mariusz Gralak, Prezes Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego – Łukasz Kamiński, władze gminne oraz druhny i druhowie.

Wpisany przez: Mariusz Gralak