herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Dnia 3 listopada weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Na podstawie tej ustawy wydane zostało Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, które określa, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
1) 1 500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.
2) 1 500 kg - od dnia 1 stycznia 2023 r.
Nie istniała przy tym możliwość przeniesienia niewykorzystanego limitu na rok przyszły.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, dokonana została nowelizacja wspomnianego wyżej rozporządzenia. Zmiana rozporządzenia, które weszło w życie 3 grudnia 2022 r., umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.).
W myśl zmienionego rozporządzenia, w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres. Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1500 kg, powiększonych o 500 kg). Zmiana ta dotyczy również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia, a więc jest jednoznacznie korzystna dla mieszkańców, którzy wnioskowali o mniejszą ilość węgla w ramach zakupu preferencyjnego niż 1 500 kg.

Wpisany przez: Mariusz Gralak