herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 25 listopada 2022 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
Wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2021.

Wpisany przez: Mariusz Gralak