herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 24 listopada 2022 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy  Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Finansów i Gospodarki oraz Komisji Samorządu i Oświaty.

Tematyka:
Zapoznanie się z bieżącą sytuacją finansową Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

Wpisany przez: Mariusz Gralak