herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W związku ze znaczącym wzrostem kosztów energii elektrycznej, informuję o wprowadzeniu na terenie Gminy Widuchowa ograniczenia czasu działania oświetlenia ulicznego.  Od 15 listopada 2022 r. zostanie wprowadzona przerwa nocna w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego od godz. 23:30 do godz. 04:00 rano. Pozwoli to ograniczyć koszty o około 30%.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, o planowanych przerwach zostały poinformowane również służby czuwające nad bezpieczeństwem: Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie, Posterunek Policji Widuchowa-Banie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy.
Jednocześnie informuję, że w czasie Świąt Bożego Narodzenia, w Nowy Rok i Święta Wielkanocne przerw nocnych nie będzie.
Przepraszam za niedogodności, które mogą wyniknąć z takiej decyzji, ale musimy ją podjąć ze względów oszczędnościowych.

Paweł Wróbel
Wójt Gminy Widuchowa

Wpisany przez: Mariusz Gralak