herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zapraszamy na zebrania wiejskie w sprawie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Lubicz, Dębogóra i Żelechowo. W trakcie zebrań przedstawiony będzie projekt oraz szczegóły dotyczące inwestycji. Na przebudowę trzech dróg Gmina Widuchowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 6,7 mln z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
- 02.11.2022 r. (środa) - Lubicz (droga na tzw. „spalonkę”)
- 03.11.2022 r. (czwartek) - Dębogóra (droga przez wieś w stronę cmentarza)
- 04.11.2002 r. (piątek) - Żelechowo (droga brukowa)
Wszystkie zebrania rozpoczną się o godz. 17.30 i odbędą się w świetlicach wiejskich.

Wpisany przez: Mariusz Gralak