herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Serdecznie zapraszamy na 3 ogólnopolskie konkursy dla dzieci i młodzieży od 0 do 18 lat:
1. HISTORYCZNY PARK ROZRYWKI GORLICE - „Mój Pałac Marzeń”.
    Zgłoszenia do 14.01.2023 r.
2. MUZEUM LIZAKA JASŁO - "Mój wymarzony Lizak”.
    Zgłoszenia do 18.02.2023 r.
3. MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI KRZEMIENNA - „Moja wymarzona Złota Rybka” 
    Zgłoszenia do 04.03.2023 r.

Prace można wykonać w formacie A4 w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych).

W trzech kategoriach wiekowych w każdym z konkursów zostanie przyznana atrakcyjna NAGRODA GŁÓWNA.
Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac i każda praca będzie oceniana indywidualnie! Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę w ramach każdego konkursu.

Szczegóły i wymogi formalne w regulaminach konkursów dostępnych na stronie http://www.uschabinskiej.pl

Wpisany przez: Mariusz Gralak