herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady XLII Sesji Rady Gminy Widuchowa. 

Porządek obrad
1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 23 sierpnia 2022 r. do 27 września 2022 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

Podjęcie uchwał
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Patryka Janusza Króla.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.    

Interpelacje, zapytania, wnioski
10. Interpelacje  i zapytania radnych.
11. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski.
13. Ustalenie terminu XLIII Sesji Rady Gminy Widuchowa.
14. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak