herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 21 września 2022 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące Kontroli Szkoły Podstawowej w Krzywinie.

Tematyka kontroli:
Kontrola gospodarki finansowej jednostki w roku budżetowym 2021, w szczególności w zakresie planowania i wykonania wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników

Wpisany przez: Mariusz Gralak