herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie organizuje akcję „Grzybobranie z Inspekcją Sanitarną”, która zostanie przeprowadzona w sobotę 24 września 2022 r. w godzinach 10.00-15.00 w rejonie jeziora „Lustrzane” znajdującego się w połowie drogi wojewódzkiej 122 od skrzyżowania z droga krajową 31 (Krzywinek) do Ognicy.  W załączeniu plan spotkania i mapka dojazdowa.
Celem akcji jest podniesienie świadomości lokalnej społeczności w zakresie zasad prawidłowego grzybobrania oraz uniknięcia zatrucia spowodowanego spożywaniem grzybów.
Równolegle z trwającą akcją grzybobrania w związku z obchodzonym w tym dniu Światowym Dniem Serca  przeprowadzone zostaną badania profilaktyczne (m.in. pomiar glikemii, ciśnienia), które wykonywać będą osoby wykwalifikowane z tego zakresu.

Wpisany przez: Mariusz Gralak