herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy informuje, że w dniu 05 sierpnia 2022 r. w godzinach 07.00-16.00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu pojazdów rejonu ul.Żeromskiego i placu Mieszka I w Widuchowej.
Zamknięcie wynika z konieczności wykonania nawierzchni bitumicznej we wskazanej lokalizacji przez firmę wykonawczą.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wpisany przez: Mariusz Gralak