herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

2 sierpnia br. na terenie kompleksu boisk sportowych „ORLIK” w Krzywinie odbyło się uroczyste podpisanie umów na „Granty Sołeckie 2022”, którego dokonali Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Wójt Gminy Widuchowa Paweł Wróbel oraz reprezentantki sołectw w osobach Pań Sołtys Jadwigi Mazur i Moniki Niedźwieckiej. Przy podpisaniu umów obecna była również wicestarosta Ewa Dudar oraz członkowie rad sołeckich z Krzywina i Lubicza.
Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022” gwarantuje wsparcie w wysokości 15000 zł na inicjatywy zgłaszane przez Sołtysów i Rady Sołeckie. W obu sołectwach zgodnie z wnioskami powstaną wiaty integracyjne.

Wpisany przez: Mariusz Gralak