herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Rozstrzygnięty został przetarg na laptopy dla dzieci z rodzin pegeerowskich. W przypadku Gminy Widuchowa programem objęto, aż 224. uczniów. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AT Computers ze Swarzędza. Umowa dotyczy dostarczenia laptopów DELL Vostro 3510.
Urządzenia będą dostarczone jeszcze w tym tygodniu. Zostaną sprawdzone i zewidencjonowane. Wydawanie rodzicom/opiekunom prawnym nastąpi pod koniec sierpnia, o czym poinformujemy.
Jeżeli ktoś chciałby się sprawdzić, czy jest objęty programem powinien zadzwonić pod numer 914167255 i wybrać numer wewnętrzny 39.

Wpisany przez: Mariusz Gralak