herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Dnia 1 sierpnia (poniedziałek) o godzinie 17.00 na czas 1 minuty zostaną włączone syreny alarmowe na terenie Gminy Widuchowa w celu uczczenia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięć o zrywie podjętym przez Powstańców jest naszym narodowym obowiązkiem, dopiero bowiem jej pielęgnowanie nadaje głęboki sens takim pojęciom jak bohaterstwo, ofiarność, oddanie dlatego zwracam się do mieszkańców naszej lokalnej społeczności z prośbą o uczczenie „godziny W” o godzinie 17.00 poprzez wstrzymanie ruchu ulicznego i minutę ciszy.

Wpisany przez: Mariusz Gralak