herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W poniedziałkowe przedpołudnie 25 lipca w świetlicy wiejskiej w Żarczynie odbyło się spotkanie mieszkańców z władzami gminy oraz przedstawicielami biura projektowego w sprawie przebudowy drogi w centrum miejscowości. Gmina uzyskała na ten cel prawie 1,7 mln dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład z edycji przeznaczonej gminom popegeerowskim.
Mieszkańcy zgłosili swoje uwagi i sugestie do projektu, które zostaną uwzględnione. Urząd Gminy planuje ogłosić postępowanie przetargowe wczesną jesienią z terminem realizacji do końca 2023 roku.

Wpisany przez: Mariusz Gralak