herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni Państwo, zapraszamy do wypełnienia ankiety o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego”, który obejmuje gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Widuchowa.
Badanie mieszkańców będzie trwało przez cały sierpień.
Do tego czasu będzie aktywny link:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8vervlrc

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do poprawy warunków życia, powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.
Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.

W imieniu Rady Partnerstwa – Związek Miast Polskich

Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8vervlrc

Ankietę można również pobrać w wersji .pdf - CWD_kwestionariusz-ankieta-mieszkancy
Wówczas wypełnioną należy dostarczyć i wrzucić do urny znajdującej się w holu Urzędu Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

Obowiązek informacyjny RODO - klauzula RODO do pobrania

Wpisany przez: Mariusz Gralak