herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST” Koło Nr 1 w Gryfinie, ogłasza nabór beneficjentów do projektu pod tytułem: „Wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2022”.

Adresatami projektu są dzieci i młodzież w różnym stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu gryfińskiego.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia organizowane w ramach projektu :

Lp.

Rodzaj zajęć

Miejsce realizacji zajęć

1.

Hipoterapia

Stare Czarnowo, Maciejowice

2.

Zajęcia logopedyczne

Gryfino

3.

Zajęcia rehabilitacyjne sportowe ogólnorozwojowe

Gryfino

4.

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Gryfino

5.

Zajęcia rehabilitacyjne terapeutyczno - uspołeczniające

Gryfino

6.

Zajęcia hydroterapeutyczne

Gryfino

Realizator projektu nie zapewnia transportu oraz nie pokrywa kosztów transportu.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w lokalu „Senior Plus” w Gryfinie, przy ul. Wodnika 1.
Termin przyjmowania zgłoszeń : 11 lipca br., w godz. od 17.00 do 19.00.

Osoba do kontaktu:
Robert Adameczek, tel. 606211665

= = = Karta zgłoszenia do pobrania = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak