herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 08 lipca 2022 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
1. Analiza wydatków ponoszonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 rok.
2. Analiza zasobów mieszkaniowych gminy Widuchowa i koszty utrzymania mieszkań komunalnych.

Wpisany przez: Mariusz Gralak